Voor chakra healing, aura cleaning, kristallen en workshops

GoudenBron

Numerologie, Natuur, Kristallen en stenen, kristalgrids, chakra’s, Engelen, Angelologie, pendelen, de maan en de sterren en nog veeeel meer.

Algemene voorwaarden voor GoudenBron Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing als u bij GoudenBron een bestelling plaatst.

Artikelen, prijsopgave en overeenkomsten Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en het GoudenBron behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door GoudenBron geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via de klant die het gevraagde bedrag overmaakt op rekeningnr. NL56 RBRB 8834 7881 25 t.a.v. GoudenBron, Jacobs N.V.L.

De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. GoudenBron is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Reclames en aansprakelijkheid De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrechts van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper. Healing en readings kunnen niet worden geretourneerd. Workshops kunnen niet worden geretourneerd. Wel kunnen de healing, readings en workshops aan een derde worden overgedragen of verzet worden binnen een periode van max. drie maanden. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd en hebben een geldigheid van maximaal drie maanden.

Voorwaarden voor retourneren:
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.
Healing en readings kunnen niet worden geretourneerd. Workshops kunnen niet worden geretourneerd. Wel kunnen de healing, readings en workshops aan een derde worden overgedragen of verzet worden binnen een periode van max. drie maanden. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd en hebben een geldigheid van maximaal drie maanden.

In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met de GoudenBron op te nemen.

Eigendomsvoorbehoud Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.

Het product wordt verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij post NL te verhalen.

Meerderjarigheid Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Levertijd Bestelde producten bij GoudenBron worden zo snel mogelijk verstuurd.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen drie tot vijf werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.

GoudenBron stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. GoudenBron is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

Overmacht Ingeval van overmacht heeft GoudenBron het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder GoudenBron gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Verder naar boven